GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xã Bố Hạ

Email:  c0bohayt.bacgiang@moet.edu.vn

Điện thoại: 02043677475

 

1. Mô hình hoạt động: Phát triển theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 

Đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên trong nhà trường có trình độ chuyên môn trên chuẩn, có thời gian công tác liên tục trong ngành giáo dục nhiều năm

Có năng lực quản lý, nhiệt tình, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc, được tập thể CBGV, NV nhà trường và các bậc phụ huynh, nhân dân địa phương tin tưởng, tín nhiệm; CBQL nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện, giấy chứng nhận gió viên dật giỏi cấp cơ sở.

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý và dạy học. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của cán bộ quản lý nhà trường liên tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao phù hợp với xu thế phát triển chung của khu vực về việc phát triển giáo dục trình độ chất lượng cao.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.

- Trường mầm non Bố Hạ có nhiều năm liên tục thực hiện tốt kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Yên Thế về công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ nên chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ luôn đạt kết quả tốt. Tỷ lệ trẻ nằm trong kênh bình thường cao, tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng những năm gần đây luôn dưới 5%. Nhà trường có nhiều biện pháp nhằm hạn chế tăng cân và đảm bảo sức khoẻ cho trẻ.

- Trẻ được phát triển toàn diện về các lĩnh vực thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kỹ năng xã hội, thẩm mỹ. Đa số trẻ có nề nếp, thói quen, kỹ năng tốt trong các hoạt động học tập, vui chơi, lao động, vệ sinh. Trẻ mạnh dạn, tự tin, tích cực tham gia vào các hoạt động.

4. Phương châm giáo dục: 

1. Bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ CBQL, GV mầm non về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu ngành học GDMN trong tình hình mới.

2. Đổi mới có hiệu quả phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”. Nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm quy mô toàn trường cho trẻ.

5. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

-Tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo sâu sắc trong chi bộ, trong tập thể sư phạm nhà trường về ý nghĩa và nhiệm vụ chính trị của việc học tập chỉ thị số 05 trong giai đoạn hiện nay gắn với NQ TW 4 của BCH TW Đảng khóa XII.

- Nhà trường đăng ký các nhiệm vụ cụ thể:

1. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ năng lực, phẩm chất, hoàn thành tốt nhiệm vụ; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan.

2. Thực hiện lãnh chỉ đạo các nhiệm vụ nhà trường theo phương châm cán bộ đảng viên thực sự làm gương trong việc “Nói đi đôi với làm” để quần chúng noi theo.

- Tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong GDMN một cách phù hợp qua các chuyên đề bồi dưỡng cho giáo viên và tích hợp GD trẻ nhẹ nhàng thông qua chủ đề: Quê hương đất nước

6. Phong trào thi đua “Xây dựng trường mầm non an toàn, thân thiện; cô đổi mới sáng tạo; trẻ tích cực hoạt động”.

- Rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn cho trẻ, kịp thời bổ sung, thay thế sửa chữa các khu vực, thiết bị, phương tiện có dấu hiệu mất an toàn với trẻ.

- Đón trả trẻ đúng giờ, đúng phụ huynh, quan tâm đến trẻ mọi nơi mọi lúc đề phòng tai nạn thương tích, bắt cóc, thất lạc trẻ.

- Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhất là những giáo viên còn hạn chế về việc vận dụng đổi mới phương pháp giáo dục.

- Thường xuyên chăm sóc môi trường sư phạm bên ngoài lớp học đảm bảo luôn xanh - sạch - đẹp, thực sự thu hút sự hứng thú của trẻ, sự tin tưởng của phụ huynh khi đưa trẻ đến trường.

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động trải nghiệm theo chuyên đề để trẻ có nhiều cơ hội học tập vui chơi tích cực.

7. Cuộc vận động “Mỗi giáo viên giúp đỡ một đồng nghiệp tiến bộ”.

- Căn cứ vào khả năng công việc của giáo viên. Nhà trường phân tích mặt mạnh, mặt yếu của từng giáo viên để từ đó mỗi giáo viên thấy được mặt mạnh của bản thân và mặt yếu của đồng nghiệp để đăng ký giúp đỡ.

- Hàng kỳ nhà trường tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả việc làm của đôi bạn cùng tiến. Từ đó biểu dương những đôi bạn có tiến bộ và rút kinh nghiệm cho những đôi bạn chưa có tiến bộ để có hiệu quả rõ nét.

8. Phong trào “Xây dựng vườn rau sạch cho bé”.

- Nhà trường chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho tổ nuôi dưỡng tiếp tục cải tạo đất để trồng rau các loại theo mùa, làm giàn trồng cây có dây leo như bầu, bí, mướp,...giao cho công đoàn trường phối hợp các cô nuôi chăm sóc thu hoạch cân cho nhà bếp đảm bảo đủ rau ăn/năm.

Ban giám hiệu Trường Mầm Non Xã Bố Hạ