Thứ bảy, 16/10/2021 - 18:23|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON BỐ HẠ
 • Lê Thị Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0919167488
  • Email:
   Hoanle1083@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Năm vào ngành: 2005

   - Kết nạp đảng viên: 2008

   - Năm bổ nhiệm HT: 2016

 • Đặng Thị Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0975589043
  • Email:
   sangdangmnds@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2001

   Kết nạp Đảng viên: 2009

   Năm bổ nhiệm Phó hiệu trưởng: 2018