Saturday, 16/10/2021 - 18:06|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON BỐ HẠ
 • Lê Thị Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0919167488
  • Email:
   Hoanle1083@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Năm vào ngành: 2005

   - Kết nạp đảng viên: 2008

   - Năm bổ nhiệm HT: 2016

 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0384286906
  • Email:
   thuhang09051997@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2020

 • Đỗ Thị Phương Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0394513628
  • Email:
   phuongthuy82bg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2002

   Kết nạp Đảng viên: 2007

 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   0986208782
  • Email:
   thanhqnyt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2009

 • Nguyễn Thị Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0865371591
  • Email:
   quynhlinh220705@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2012

 • Hoàng Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982619902
  • Email:
   hlien8677@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2007

 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0354429469
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 1986

 • Trương Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0365359919
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 1989

   Kết nạp Đảng viên: 2012

 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984969313
  • Email:
   huongtrangtam8.3@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2002

 • Nguyễn Thị Vĩ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989642901
  • Email:
   nguyenvibgg1986@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2010

   Kết nạp Đảng viên: 2020

 • Đỗ Thị Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0383915948
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 1987

 • Nguyễn Thị Vịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0346935064
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 1986